Recruitment for various posts in Bank of Baroda

bank of baroda vacancy

Legal 20

शैक्षणिक पात्रता – विधी पदवी आणि ५ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २८ ते ३५ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

Legal 40

शैक्षणिक पात्रता – विधी पदवी आणि ३ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २५ ते ३२ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

Wealth Management Services – Sales – 150 seats

शैक्षणिक पात्रता – मार्केटिंग/सेल्स /रिटेल मधील पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा किंवा पदवीधर व बँकिंग /फायनान्स डिप्लोमा किंवा समतुल्य आणि ४ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २५ ते ३५ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

Wealth Management Services – Operations – 700 seats

शैक्षणिक पात्रता – कोणत्याही शाखेतील पदवी आणि २ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २१ ते ३० वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

Wealth management services – sales – 1 seats

शैक्षणिक पात्रता – मार्केटिंग/सेल्स /रिटेल पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा किंवा पदवीधर व बँकिंग /फायनान्स डिप्लोमा किंवा समतुल्य आणि ५ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २५ ते ३५ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

Wealth Management Services – Operations – 2

शैक्षणिक पात्रता – मार्केटिंग/सेल्स /रिटेल पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा किंवा पदवीधर व बँकिंग /फायनान्स डिप्लोमा किंवा समतुल्य आणि ३ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा – १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २१ ते ३० वर्षे (इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

 Last Date 26 Dec 2018

अधिक माहितीसाठी – https://goo.gl/zVMUuv 

Add a Comment